Forside

Ferskvannsbiologen AS

Mobil: 911 09459

Kontakt oss:


Ferskvannsbiologen as


Besøksadresse:

Televeien 3

8410 Lødingen


Postadresse:

Postboks 127

8411 LødingenMob: +47 911 09459

E-post:

oyvind@ferskvannsbiologen.net

Velkommen til firmaet Ferskvannsbiologen AS

Ferskvannsbiologen as driver forvaltningsrettet

rådgivning og forskning innenfor fagområdene

innlandsfisk og anadrom laksefisk.Firmaets oppgaver er oppdrags- og tilskuddsbaserte, og  vi leverer tjenester til kraftbransjen,

miljømyndigheter (Fylkesmenn og Miljødirektoratet),

Mattilsynet og lokale forvaltningsaktører

og rettighetshavere.Ferskvannsbiologen er sentralt lokalisert for oppdrag i hele Nord-Norge.Ta kontakt med oss i dag for ytterligere informasjon vedrørende våre tjenester.


Consectetuer,  variusi ipsum nullam repellendus